Lindby Boden är beläget "nästan" mitt på ön.
(ca 9 km sydost om Borgholm)

56*48'55,8"N 16*42'17,1E

Västra sidan:
Från V136 kör mot Räpplinge.

Vid Räpplinge kyrka kör mot Gärdslösa.
Efter ca 3 km tag höger vid skylt Lindby Bygata.

Östra sidan:
Vid Störlinge tag av mot Borgholm.
Efter ca 3 km tag vänster vid skylt Lindby Bygata.