Gjuta i Betong

Gjuta i Betong var ett populärt tema hos Lindby Boden!

Under V22 var det två träffar och det kommer fler tillfällen efter V25.

Är du intresserad, läs Nyhetsbrevet från Lindby Boden eller håll koll på hemsidan
för mer info.

Här kommer lite bilder från bägge kvällarna......

                               

Koncentration.......                                                         och glada miner!

                         

Ganska jobbigt                                                                                                  och smutsigt!

                        

Här gör Tina fina marschallhållare!                                                                  Mera koncentration!                                                           

                                 

Här visar Britt stolt upp ett
av sina fat som både kan
stå på backen eller hängas upp!

 

2013-06-01 19:55